Podklady
Potřebné podklady pro vyřízení pojistné události z pojistky viníka:
Velký technický průkaz, malý technický průkaz, řidičský průkaz, občanský průkaz.
V případě leasingu navíc kopii velkého technického průkazu a lesingovou smlouvu.

Viník se musí dostavit osobně a vzít s sebou: velký technický průkaz, malý technický průkaz, řidičský průkaz, občanský průkaz, doklad o uzavření poviného ručení (kartička) a doklad o zaplacení.

Podklady
Potřebné podklady pro vyřízení pojistné události z připojištění:
Velký technický průkaz, malý technický průkaz, řidičský průkaz, občanský průkaz, smlouvu o uzavření připojištění čelního skla a doklad o zaplacení.

V případě leasingu navíc kopii velkého technického průkazu a lesingovou smlouvu.

Design by DIRECTIVE
www.directive.cz