Podklady

Doporučené servisní intervaly

1. Pylový filtr
- každých 15 000 km, v prašném prostředí častěji
- nejméně 1 ročně

2. Výparník
- pravidelné čištění při každé výměně pylového filtru nebo při zápachu z výdechu klimatizace
- nejméně 1 ročně

3. Čištění interiéru vozu
- při každé výměně pylového filtru nebo při zápachu výdechu z klimatizace
- častěji při kouření ve vozidle
- nejméně 1 ročně

4. Okruh klimatizace
- doplnění chladiva - nejméně 1 ročně
- kontrola těsnosti - nejméně 1 ročně
- výměna ventilků - 1x za 3 roky

5. Sušič - výměna každé 2 roky

6. Kondenzátor - čištění 1 ročně

Design by DIRECTIVE
www.directive.cz